شعور

  • سـَمآنـھ.ر
  • چهارشنبه ۲۷ تیر ۹۷
  • ۱۷:۵۰

همیشه یادمون باشه ؛

ورودمون به هر جا با اختیار خودمونه ولی خروجمون نه !

رفتن از یه مکان بدون خبر دادن به بقیه و گفتن دلیل ؛

توهین به شعور بقیه محسوب میشه :)


#شعور

  • نمایش : ۴۱