:)

مَـن فَقَط مینـویسمـ تـآ بِمـآنَـد

پنجمیشـ

اسکار لذت بخش ترین لحظه عمرم می‌رسد به ؛

لحظه ای که صبح سر جلسه زمین شناسی😶🤦🏼‍♀️ بعد از اتمام امتحانم اومدم جمع زدم دیدم ۱۰ رو حداقل می‌گیرم 😍


فکر نمیکردم تو زندگیم هیچ وقت به این درجه از عرفان سر جلسه برسم 🙊🤦🏼‍♀️

ولی خودمونیما لذت این نمره های در حد‌ پاس برام خیلی بیش‌تر ازون ۲۰ و ۱۹ های قبلا بود 😅😂

 

+فقط اون لحظه که دنیا گفت وای که ۷ نمیشم ... چطوری تک ماده بزنم وای 🧐🤨

و ماها که پخش زمین بودیم 😂😂😂😂😂


#لعنت_به_زمین_شناسی

نهـ تُ می مانیـ ُ نهـ اندوهـ
و نهـ هیچـ یـِکـ از مردمـِ این آبادیـ
بهـ حبابِ نگرانِ لبـِ یِکـ رود قـسمـ
و بهـ کوتاهیـ آن لحظهـ شادی کِهـ گُذشتـ
غُصهـ همـ میگذرد
آنچنانیـ کهـ فَقَط خاطره ایـ خواهَد مانـد
لَحظهـ هآ عریاننـد
بهـ تنـِ لحظهـ خُود ، جامهـ اندوهـ مَپوشانـ هـرگـز
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan